امروز دوشنبه۳۰ دی ۱۳۹۸
    ایزوگام پردیس بام
نام شرکت  
 ایزوگام پردیس بام دلیجان
 مدیر عامل
 امیرحسین مجیدی
 همراه مدیر عامل
 09128507300
 شماره ثبت
 321
تلفن 08644277366
 فکس  08644277262
 آدرس دلیجان قطب صنعتی راونج
 ایمیل pardisbam.321@gmail.com
کلیه شرکت های عضو