امروز ه شنبه۷ آذر ۱۴۰۲
شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت :

1) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2) متدین به یکی از ادیان رسمی

3) داشتن حداقل سن 18 سال تمام

4) قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه

5) اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی 

6) نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

7) شاغل بودن در صنعت تولید عایق رطوبتی

8) دارابودن پروانه تأسیس و بهره برداری معتبر از مرجع ذی صلاح

9) پرداخت مبلغ ورودی انجمن (هشت میلیون ریال، معادل هشتصد هزار تومان)

10) پرداخت به موقع مبلغ حق عضویت مصوب برای هر سال

11)پذيرش منشور اخلاقي انجمن

شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا :

1) آراء صادره از دادگاه قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو

2) تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 اساسنامه باشد

3) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 10 اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال

4) عدم رعایت مفاد اساسنامه