امروز سه شنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۹
    ایزوگام جلیس بام

نام شرکت:                              جلیس بام

 مدیرعامل:  بهمن محمدی
 شماره ثبت: 633

 تلفن:  08644433236

 فکس:  08644433237

 موبایل مدیر عامل:  09181658137

 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:   sales@jelisbam.com
 وب سایت:  www.jelisbam.com

کلیه شرکت های عضو