امروز چهارشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۹
    ایزوگام جهان عایق الوند
نام شرکت:                              جهان عایق الوند

 مدیرعامل:  غلامرضا جلالي

 شماره ثبت:  270

 تلفن:  08644277230

 فکس:  08644277232

 موبایل مدیر عامل:  09188660235

 آدرس: ناحیه صنعتی راونج

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو